บริหารจัดการอาคาร: ตรวจสอบสีผนัง ทำได้ไม่ยากเลย จําได้กันไหม ตอนที่กําลังจะตรวจรับมอบบ้านสิ่งที่เราเห็นเป็นลําดับต้นๆ นอกจากรูปแบบบ้านแล้วก็เป็นเรื่องของสีสันตัวบ้านว่ามีโทนสีอย่างไร เป็นแบบโมเดิร์น คอนเท็มโพรารี่ หรือสีเอิร์ธโทน เป็นต้น

มันก็เหมือนกับรถที่นอกจากยี่ห้อแล้วสีก็เป็นสิ่งสําคัญในการพิจารณาว่าจะซื้อสีไหนดี แต่รถไม่เหมือนกับบ้านตรงที่รถมีการควบคุมคุณภาพโดยระบบคอมพิวเตอร์อย่างดี แต่บ้านต้องใช้ฝีมือช่างในการทา ซึ่งคุณภาพก็จะแตกต่างกันออกไป ดังนั้นในการตรวจบ้านเรื่องของสีจึงเป็นสิ่งที่สําคัญไม่แพ้เรื่องอื่นๆ เลย เรามาลองดูกันว่าปัญหาเรื่องของสีที่จะต้องเจอในการตรวจบ้านมีอะไรกันบ้าง และควรแก้ไขอย่างไร

1.สีด่าง ซีดจาง
ตรวจสอบโดยการสังเกตสีบนผนังแต่ละด้านว่ามีสีด่าง บางจุดสีเข้ม บางจุดสีด่างหรือเหมือนกับสีทาไม่ขึ้นหรือไม่ โดยสาเหตุส่วนมากเกิดจาก

– การผสมสีไม่ได้คุณภาพ ผสมน้ำมากเกินไป คุณภาพสีไม่ดี
– ไม่ได้ทาสีรองพื้น บางครั้งช่างอาจเร่งรีบหรือลืมทาสีรองพื้นทําให้สีที่ออกมาซีดหรือด่าง
– ช่างทาสีไม่เต็ม อาจกลิ้งสีโดยไม่ค่อยได้จุ่มสีจึงทําให้สีด่าง
– จํานวนเที่ยวในการกลิ้งสีน้อย โดยทั่วไปควรกลิ้งสีจริงไม่น้อยกว่า 2 เที่ยว

ถ้าเจอปัญหาเหล่านี้ควรแจ้งช่างให้ทาสีใหม่ และเน้นให้ทาสีรองพื้นอย่างน้อย 1 เที่ยว และทาสีจริงไม่น้อยกว่า 2 เที่ยว

2.สีเป็นเม็ดเหมือนมีฟองอากาศ
ตรวจสอบโดยลองเพ่งมองสีบนผนังดีๆ ว่ามีฟองอากาศเล็กๆ บนผนังหรือไม่ ปัญหานี้ก็พบบ่อยมากเช่นกัน ส่วนมากเกิดจากผนังไม่สะอาด หรือแปรงที่ใช้ทาสีไม่สะอาด เก่าสกปรก ทําให้เวลาจุ่มสีแล้วกลิ้งบนผนังคราบสกปรกหรือผนังชื้น ก็จะทําให้เกิดเป็นฟองอากาศได้ ควรแก้ไขโดยการทําความสะอาดผนังให้สะอาดแห้งสนิทและเลือกใช้แปรงทาสีที่สะอาด

3.สีย้อย
ตรวจสอบได้ง่าย โดยจะพบสีมีลักษณะย้อยหรือหยดลงมาตามผนัง ซึ่งเกิดจากความข้นของสีมากเกินไปทําให้สีย้อยหรือหยดลงมา แก้ไขโดยการผสมสีให้เหมาะสม

4.สีพองและล่อน
ลักษณะของสีพองดูได้ไม่ยาก คือเนื้อสีจะพองปูดออกมา ส่วนมากเกิดบริเวณผนังที่มีความชื้นสูง ผนังไม่แห้ง เช่น บริเวณขอบล่างหรือตีนผนังภายนอกและตีนผนังบริเวณด้านนอกห้องน้ำ หรือแม้กระทั่งช่วงหน้าฝนช่างรีบทาสีก็จะทําให้สีเกิดการพองได้วิธีแก้ไขให้ขูดลอกสีเก่าออกให้หมด รอให้ผนังที่จะทาสีแห้งสนิทดีเสียก่อนแล้วจึงทําการทาสี

5.ขี้เกลือ
ถ้าเป็นบ้านใหม่ปัญหาสีขึ้นขี้เกลือก็จะพบน้อย แต่บ้านบางหลังอาจจะค้างสต็อกเป็นปีหรือบ้านมือสองก็สามารถพบได้บ่อย
ลักษณะอาการจะมีคราบเกลือสีขาวเกิดขึ้นบนพื้นผิว บางครั้งอาจมีลักษณะเป็นคราบสีขาวไหลเป็นทาง โดยมักจะออกมาตามบริเวณรอยแตกของผนังหรือรอยยาแนว ซึ่งคราบสีขาวที่มีลักษณะเป็นผลึกนี้เรียกว่าขี้เกลือ คราบเกลือ หรือ Efflorescence

สาเหตุ เกิดจากผนังมีน้ําหรือมีความชื้นสูง ซึ่งจะละลายสารเคมีที่เป็นส่วนผสมของปูนซีเมนต์และไหลซึมออกมา โดยอาจจะไหลออกมาตามรอยแตกร้าวของผนัง เมื่อแห้งตัวจะเกิดเป็นคราบผลึกสีขาว ซึ่งคราบขี้เกลือจะเกิดมากหรือน้อยขึ้นกับปริมาณของน้ําที่ไหลซึมออกมาและสารเคมีที่อยู่ในปูน

แก้ไข โดยการแก้ปัญหาน้ำที่ซึมออกมาก่อนแล้วจึงขัดทําความสะอาดผนังให้แห้ง อาจใช้กรดเกลืออ่อนๆ ช่วยซ่อมรอยแตกร้าว รอผนังแห้งสนิทแล้วจึงทาสีให้เรียบร้อย

ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นปัญหาที่พบบ่อยๆ ซึ่งแก้ไขไม่ยาก ดังนั้นเวลาตรวจบ้านก่อนโอนต้องตรวจสอบให้ละเอียดเพื่อให้ได้บ้านที่มีคุณภาพดีสีบ้านสดใสอยู่กับเราไปนานๆ