ตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป ทุกคนที่จะเดินทางเข้าประเทศอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นชาวอังกฤษหรือชาวต่างชาติ จะต้องแสดงผลตรวจโควิด-19 ภายในระยะ 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้าอังกฤษ

ตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป ทุกคนที่จะเดินทางเข้าอังกฤษจะต้องแสดงผลตรวจว่าไม่พบเชื้อโควิด-19 ก่อนออกเดินทางจากประเทศต้นทาง ทั้งนี้เพื่อป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๆ ที่ตรวจพบในหลายประเทศทั่วโลก
 
นายแกรนท์ แชปส์ รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมของอังกฤษ ประกาศว่าทุกคนที่เดินทางเข้าอังกฤษ ไม่ว่าจะทางเรือ เครื่องบิน หรือรถไฟ จะต้องได้รับการตรวจว่าไม่มีเชื้อโควิด-19 ก่อนเดินทางออกจากประเทศต้นทาง โดยต้องได้รับการตรวจภายใน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง ทั้งนี้เพื่อป้องกันไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ๆ เช่นที่พบในเดนมาร์ก และแอฟริกาใต้
 
ผู้เดินทางทุกคนต้องแสดงหลักฐานการตรวจไวรัสโควิด-19 ที่ได้ผลเป็นลบ และแบบฟอร์มรายละเอียดติดต่อ (Passenger Locator Form) ให้ผู้ให้บริการสายการบิน เรือ หรือรถไฟก่อนออกเดินทาง ผู้ให้บริการมีสิทธิปฏิเสธการเดินทางของผู้โดยสารได้หากจำเป็น และเมื่อเดินทางถึงอังกฤษ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะตรวจหลักฐานอีกครั้ง โดยหากพบว่ามีการละเมิดกฎจะมีโทษปรับทันที 500 ปอนด์
 
นโยบายใหม่นี้มีขึ้นเพื่อรับมือการแพร่กระจายของไวรัสที่เปลี่ยนไปทั้งในอังกฤษเองและทั่วโลก การตรวจเชื้อก่อนออกเดินทางจะช่วยป้องกันการแพร่เชื้อขณะเดินทาง และจะช่วยป้องกันการนำเข้าเชื้อไวรัสจากต่างประเทศได้มากขึ้น โดยเป็นมาตรการเพิ่มเติมอีกขั้นหนึ่งนอกเหนือจากการบังคับกักตัว 10 วันหลังเดินทางถึงอังกฤษ